Ode aan de helden

Verhalen van kracht en mogelijkheden

Op zoek naar de essentie van identiteit en samenwerking

Van crisis naar kans

Het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een organisatie zijn gestoeld op de kracht van mensen. In een wereld die steeds onvoorspelbaarder wordt, is het noodzakelijk om een lerende organisatie te zijn, bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Dankzij de kracht van mensen creëer je waarde en bereik je gezamenlijke doelen.  Een lerende organisatie investeert volgens Sengé in een professionele cultuur en geeft invulling aan de volgende 5 disciplines: gedeelde visie, denken in systemen, mentale modellen, leren in teamverband en persoonlijk meesterschap. De organisatie is alleen dan lerend als de medewerkers zich vanuit intrinsieke motivatie ontwikkelen. De leidinggevenden zijn inspirator en betrekken mensen bij de veranderingen en het bereiken van de gemeenschappelijke visie.

Ontwikkelen vanuit gedeelde betekenis

Uw organisatie is een lerende organisatie, waarin medewerkers afstemming zoeken tussen persoonlijk leiderschap en gezamenlijke ambities, tussen zingeving en de waan van de dag. Er is een mooi beleidsplan. Maar hoe breng je dat tot leven en geef je sturing aan gewenste ontwikkelingen? Volgens Thijs Homan (Organisatie Dynamica, 2005) vindt organisatieverandering vooral plaats in de onderstroom, in veranderende betekenissen die mensen toekennen aan ervaringen. Jitske Kramer en Daniëlle Braun stellen in Corporate Tribes (2015) dat verandering plaatsvindt in het ‘ondertussen’. In een lerende organisatie is er een voortdurende wisselwerking tussen de onderstroom en bovenstroom, de strategische bedoeling en de betekenisgeving. Story expert Annet Scheringa verwijst in haar boek Story Listening (2020) naar de grote betekenis van emotionele betrokkenheid van medewerkers voor de reputatie en resultaten van organisaties.

Wat is het idee?

In de vorm van persoonlijke verhalen laten we medewerkers aan het woord over de wijze waarop zij invulling geven aan waarden en ambities, hoe ze ieder vanuit hun rol verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Hoe maken we waar wat we beloven?

Waar gaan we op focussen?

Hoe beleven mensen de huidige crisis? Wat drijft hen, waar halen ze hun motivatie vandaan, hoe blijven ze positief? Hoe overtuigen ze anderen om in beweging te komen? Hoe tonen ze moed, vasthoudendheid, waardering en leiderschap? Welke kwaliteiten worden ingezet, welke hindernissen worden overwonnen, hoe wordt gezocht naar creatieve oplossingen, hoe overstijgen ze eigen belangen en tonen ze saamhorigheid? Hoe maak je samen het verschil?

Wat levert het op?

De verhalen die we ophalen laten de persoonlijke bevlogenheid zien en illustreren de collectieve bedoeling. Ze geven inspiratie om je vanuit intrinsieke motivatie te blijven inzetten. Ze versterken interne trots en verbondenheid. Ze laten zien welke waarden belangrijk worden gevonden en hoe daar betekenis aan wordt gegeven. Kracht- en trotsverhalen geven daarnaast voeding aan de reputatie van de organisatie en laten  stakeholders zien wie je samen bent en waartoe je samen in staat bent. De persoonlijke verhalen kunnen worden doorvertaald naar een gedragen corporate story voor uw organisatie.

Borgen en beleven

Suggesties om de verhalen levend te houden en te delen:

  • Opnemen van verhalen in jaarverslag/sociale media/website
  • Dit zijn wij, verhalen notitieboekje
  • Relatiemagazine
  • Blogs
  • Kunstwerkje als blijvend aandenken aan de positieve energie

Verhalen als verbindende schakel

Door persoonlijke ervaringen en belevingen op te halen, maak je individuele en gemeenschappelijke professionaliteit manifest. Door de actuele ervaring en beleving vast te leggen in verhalen, houd  je bovendien de positieve energie vast en borg je deze in de organisatiecultuur. Ook zijn de verhalen een illustratie van de collectieve waarden en professionele cultuur, die je eveneens op deze manier borging geeft. In de verhalen komt tot uitdrukking wat iemand uniek bijdraagt en welke gemeenschappelijke patronen deel uitmaken van het DNA van de organisatie. Je laat zien dat het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van de organisatie is gestoeld op de kracht van mensen. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan het succes en weet zich gesteund door mensgericht en verbindend leiderschap.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je mijn storytelling nieuwsbrief ontvangen met tips en verwijzingen naar artikelen en filmpjes en met updates over projecten en diensten? Schrijf je dan hier in.